האתר של הDj הטוב בעולם
תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו

Join the forum, it's quick and easy

האתר של הDj הטוב בעולם
תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו
האתר של הDj הטוב בעולם
האם אתה רוצה להגיב להודעה זו? אנא הירשם לפורום בכמה לחיצות או התחבר כדי להמשיך.

חוקי הפורום-SilkRoad Online-נוסף חוק 32.

Go down

חוקי הפורום-SilkRoad Online-נוסף חוק 32. Empty חוקי הפורום-SilkRoad Online-נוסף חוק 32.

הודעה על ידי Dj-Ron Wed Sep 16, 2009 1:54 pm

חוקי הפורום Silkroad Online


1. אסור לפתוח דיונים שלא קשוריםל-SilkRoad בלי אישור. העונש העברה+נעילת האשכול.

2. דיונים עם כותרות לא ענייניות ינעלו כמו "כנסו", ,עזרה דחוף" וכו'.
זה נקרא תיוג, כותרות חייבות להיראותכך:
עזרה|...
כל אשכול שלא יהיה כך, ינעל.
הכפתור של התיוג הוא זה:
Shift + חוקי הפורום-SilkRoad Online-נוסף חוק 32. 33150670tm5
העונש על אשכול בלי תיוג:נעילה.
העונש על אשכול ללא כותרת עניינית:פעם ראשונה אזהרה בע"פ ונעילה, ופעם שנייה צהובה ונעילה.

3. אין לדבר על HACKS, בוטים MultiClient, NO CD,תוכנות או פקודות. העונש היה באן למשך שבועיים\חודש\צמיתות+נעילת אשכול.

4. תחפשו בלינקייה לפני שאתם שואלים שאלות יש שם מדריכים שיפתרו לכם הרבה בעיות.הוענש יהיה נעילת האשכול.

5. אסור לריב ולקלל תשמרו את זה אל מחוץ לפורום. העונש היה נעילת האשכול+אזהרה ובמקרים קשים גם באן.

6. אסור לרשום הודעות סתמיות וחופרות כמו: "חחחחחחחח" או ".....". העונש יהיה אזהרה,
כמו כן לא להגיב תגובות כמו "יפה, "נחמד", "אחלה", תגובות בונות בלבד! אפשר לרשום מדי פעם יפה וזה אבל אני יסתכל אם זה סתם ספאם או לא אז ליזהר, העונש יהיה אזהרה.

7. כל סחר בחפצים או שאלות מחיר יהיו אך ורק בתת-פורום "קנייה ומכירת חפצים + שאלות מחיר ", ומי שרוצה לפרסם דמויות שלו,סרטונים וכו', אך ורק בתת פורום "פרסום דמויות ומדיה", ומי שרוצה לדבר על שרתים פרטיים לפתוח דיונים וכו' אך ורק בתת פורום "שרתים פרטיים", ואם ברצונכם לבקש/לפרסם הצטרפות לפארטי/גילד/powerlvl/תרומות כספיות תוכלו לעשות זאת רק בתת פורום.
העונשים יהיו:נעילת אשכול, פעם שנייה נעילה+צהובה.

8. אין לפרסם או לדבר על אתרים שמביאים כסף "חינם", או מדריך CCF. העונש היה באן לצמיתות.

9. אסור לפרסם\לבקש ID או סיסמא מישהו העובר על חוק זה יטופל בחומרה. העונש היה באן לצמיתות.

10. אסור לפתוח אשכולות של "למה זה לא נכנס לי" כשזה כותב לכם cannot connect due server traffic זאת לא אשמתנו שהשרתים עמוסים תורידו Server list מהלינקייה וחוץ מזה אין מה לעשות. העונש היה נעילת האשכול.

11. אסור לפתוח אשכולות על updates (עדכונים) העדכונים גורמים לפתחית אשכולות רבים הנגררים לספאם. העונש היה נעילת האשכול במידה וזה יחזור על עצמו המשתמש יקבל אזהרה אדומה.

12. אסור לפתח אשכולות באיזה סרבר לשחק או מי משחק בסרבר, בשביל זה יש דף קשר. העונש היה נעילת האשכול+אזהרה.

13. אסור להעליב או לרדת על מנהלים כל דבר קטן יכול לגרור עונש. העונש היה במידת החומרה.

14. אסור לפרסם אשכולות פרישה/חזרה למשחק. העונש היה נעילת האשכול+אזהרה אדומה.

15. אסור לפתוח אתגרים / מפגשים בלי אישור של מנהל הפורום או מהמפקח בפרטי. העונש היה אזהרה+נעילת האשכול.

16. אסור לענות על שאלה שנשאלה ונענת כבר את אותה התשובה כי זה ספאם והמשתמש יקבל אזהרה, אם זה יהיה בהפרש של איזה דקה אז בסדר אנחנו נבין שלא ראיתם. אזהרה צהובה.

17. אסור להביא חומר ממשתמש אחר\אתר אחר,בלי לשים קרדיט, כשאתם רוצים להעתיק מאתר אחר אז לרשום קרדיט ככה: "קרדיט למי שהביא את..." אך אם זה מהפורום הזה אז חייב לציין את שמו. העונש היה אזהרה.

18.אסור בשום פנים ואופן לפתוח אשכולות על בקשת שותפות, או לבקש שותפות בכלל בתגובה באשכול כלשהו. העונש היה נעילת האשכול+אזהרה.

19.במידה ופותח האשכול ביקש לנעול את האשכול אין להמשיך להגיב או לבקש שינעלו, יש להמתין בסבלנות עד שאחד המנהלים ינעל. העונש היה אזהרה.

20. אין לפתוח אשכולות לגבי סכאמים אלא אם כן קיבלתם אישור ממנהל. באן לשבוע.

21.אסור להתווכח ביניכם באשכלות!
ויכוח מוביל לספאם ואפילו לריב וקללות לכן אם אתם לא מסכימים עם משהו אז תפנו אלי ובפרטי. העונש היה נעילת האשכול+אזהרה.

22.אין להגיב שתי הודעות ברצף ומעלה. העונש היה נעילת האשכול+אזהרה.

23.חובה בכל הורדה להביא סריקה נגד ווירוסים. העונש היה במידת החומרה.
כמה אתרים לסריקה נגד ווירוסים:
http://virusscan.jotti.org/
http://www.virustotal.com/he/ ~!מומלץ!~

24.חוק מניעת הספאם תקף בפורום זה. מניעת ספאם זה שברגע שפתוח האשכול מקבל את תשובתו אנו המנהלים יכולים לנעול אשכול זה כדי שלא יחזרו על אותה התשובה ויווצר ספאם. העונש יהיה נעילת האשכול.

25. חל איסור לכתוב בכותרת את השאלה ובותכן האשכול לכתוב "כותרת" . העונש יהיה נעילת האשכול.

26.חל איסור לדבר על באנים שקיבלתם מהמשחק.העונש מחיקה+אזהרה בע"פ.

27.אין להקפיץ אשכולות – כלומר , להגיב לנושא שעבר את העמוד השני או שעברו חמישה ימים מאז התגובה האחרונה בו.
עבירה מסוג זה תגרום לנעילה מיידית של הנושא+ קבלת אזהרה.

28.אסור לבקש Patch להורדה.העונש נעילת האשכול.

29. אין לפתוח אשכולות בכל הנוגע לעדכונים של Joymax למשחק. אין לשאול מתי נגמר העדכון ואין לפרסם הודעות כמו "השרתים נפתחו!". העונש יהיה נעילת האשכול + אזהרה צהובה!

30.אין למכור או לקנות שחקנים וכו', העונש הוא באן ל3 ימים! ולא משנה מה הסיבה!.

31.מהיום והלאה בכל פתיחת אשכול יש לציין בכותרת האשכול את שם השרת,
לדוגמא:
בעיה|בכרטיס מסך שלי במשחק [TSRO]
חוק זה חל גם על תת פורום שרתים פרטיים, מי שלא יציין את שם השרת בכותרת האשכול אני פשוט אנעל את האשכול.


32. מהיום חל איסור של בקשת משתמשים, לא משנה מה הסיבה.
פעם ראשונה אשכולו יינעל+אזהרה צהובה, פעם שנייה אשכולו יינעל+אזהרה אדומה.
בברכה,

Dj-Ron
Dj-Ron
בעלים
בעלים

מספר הודעות : 159
Join date : 15.09.09
Age : 27

Character sheet
dima:
חוקי הפורום-SilkRoad Online-נוסף חוק 32. Left_bar_bleue750/1500חוקי הפורום-SilkRoad Online-נוסף חוק 32. Empty_bar_bleue  (750/1500)

http://r-mix.wow3.info

חזרה למעלה Go down

חזרה למעלה


 
Permissions in this forum:
אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה