האתר של הDj הטוב בעולם
תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו

Join the forum, it's quick and easy

האתר של הDj הטוב בעולם
תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו
האתר של הDj הטוב בעולם
האם אתה רוצה להגיב להודעה זו? אנא הירשם לפורום בכמה לחיצות או התחבר כדי להמשיך.

Wolfenstein - Enemy Territory

2 posters

Go down

Wolfenstein - Enemy Territory Empty Wolfenstein - Enemy Territory

הודעה על ידי ???? Mon Sep 21, 2009 12:54 pm

במדריך זה אני ילמד אתכם איך לשחק ולהתקין את המשחק Wolfenstein Enemy Territory, המשחק הוא משחק די ישן
מ-2005 הנה קישור לסיקור שהכינו על ET טוב אחרי שקראתם את הסיקור(או לא), והנה המדריך מתחיל:

הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להוריד ET לקובץ ההתקנה קוראים WolfET תפעילו אותו ותלחצו next עד שתגיעו לחלון שיש אפשרות browse אם אתם רוצים לשנות את מיקום המשחק לאחר שבחרתם את המיקום תלחצו next ובסוף install ואז הפתח לכם החלון הזה
Wolfenstein - Enemy Territory Gnyyvizizz0z

לאחר שהתקנתם אתם עומדים להיכנס למשחק בפעם הראשונה(אם אתם שחקנים חדשים) מה שאומר שאתם צריכים להכין פרופיל
Wolfenstein - Enemy Territory Takwoyxqdfxz
1=השם שלכם במשחק בהמשך אני ילמד איך לרשום את השם בצבעים.
2=ההתחברות שלכם, פשוט תלחצו עד שתגיעו ל-modem .
3=תלחצו על זה, זה יהפוך את ה-PB שלכם לפעיל (PB=punk buster),בהמשך אני יסביר מה ה-PB עושה.
לאחר שעשיתם את כל האפשרויות האלה תלחצו על create .
------------------------------------------
עכשיו לאחר שיצרתם לעצמכם profile הגיע הזמן להיכנס לסרבר
Wolfenstein - Enemy Territory T1yyymrigjzw

1=לשחק ברשת,זה ייפתח לכם את רשימת הסרברים.
2=זה האפשרויות של המשחק שם תוכלו לשנות sensitivity,כוונת ועוד.
3=פרופיל,פה תוכלו להכין פרופיל חדש אם תרצו.
-----------------------------------------------------
לאחר שנכנסתם לרשימת הסרברים תוכלו ללחוץ על connect ip או לבחור סרבר מהרשימה,רצוי סרבר עם פינג נמוך כמו של WcF
אבל אם אתם לא מוצאים את הסרבר של WcF תנסו לעשות connect ip
Wolfenstein - Enemy Territory 3zznumj5m4mj

אחרי שתלחצו פה זה יפתח לכם חלון קטן ותרשמו בו את ה-IP של הסרבר(ה-IP הרשום זה ה-IP של הסרבר)
Wolfenstein - Enemy Territory Zmmnzqxjgluz

ובגלל שזו הפעם הראשונה שתכנסו לסרבר אתם תצתרכו להוריד את ההורדה של הסרבר
(מהירות ההורדה איטית בתמונה בגלל שהיו 19 שחקנים בסרבר):
Wolfenstein - Enemy Territory Inmryznengwz

לאחר ההורדה תנו למפה להיטען,יכול להיות שיהיה לכם פינג גבוה לכמה זמן בגלל שרק סיימתם להוריד.
---------------------------------------------
טוב עכשיו אחרי שכל ההכנות מוכנות ואתם בסרבר הגיע הזמן לשחק.
אחרי שהמפה תיטען זה ייפתח לכם את החלון הזה:
Wolfenstein - Enemy Territory 2yqmzwgkjzxj

1=להחליף כינוי(nick name).
2=לבחור להיות allies/axis/spec(אמריקאי*/נצי/צופה) *אצלנו האמריקאי זה ישראלי
3=לבחור "מקצוע"(solider/medic/engineer/field ops/covert ops)שתוכלו להחליף ב-respwam הבא
4=לבחור נשק(בלחיצה ארוכה)
5=לבחור נשק עיקרי
6=לבחור נשק צדדי(אקדח...)
--------------------------
ועכשיו אני ילמד אתכם את המקשים
W=קדימה
S=אחורה
A=ימינה
D=שמאלה
כפתור שמאלי של העכבר=לירות
Q="להציץ" לצד שמאל
E="להציץ" לצד ימין
R=לטעון
T=צ'אט
Y=צ'אט רק לקבוצה
U=צ'אט רק ל-fire team
enter(בצד ימין של המקלדת)=אפשרויות ה-fire team
Z=דיבור(voice talk) רק ל-fire team
X=שכיבה
C=להתקופף
B=להשתמש במשקפת(תצטרכו להשיג קצת ב-battle field בשביל משקפת)
V=דיבור(voice talk)
1=סקין
2=אקדח/שני אקדחים
3=הרובה שבחרתה
4=רימון
5=תלוי במקצוע שבחרתה
6=תלוי במקצוע שבחרתה
7=אין
8=להחזיק את המשקפת
;(הכפתור מתחת ל-ESC)=זה ה-console (דבר חשוב שבו תוכלו לדבר ולשנות הגדרות)
-----------------------------------------
עכשיו אחרי שאתם איך לבחור קבוצה ומקצוע ואיך לשחק אתם צריכים לדעת איך לדאוג לפינג נמוך ולפחות לגים
תפתחו את ה-console (רשום לכם למעלה איך) ותרשמו את הדברים הבאים:
/rate 25000
/cl_maxpackets 100
/snaps 20
/com_maxfps 100
/cg_drawfps 1
(כל ההגדרות שאתם צריכים לרשום נועדו למשחק יותר נוח עם פחות לאגים)
(צריך לרשום גם את ה-/)

-----------------------------
עריכה: אמרתי שאני ילמד איך לרשום שם עם צבעים אז הנה זה Wolfenstein - Enemy Territory Smile:
פשוט רושמים shift+6+X ה-X אומר כמעט כל כפתור במקלדת(shift+6+P זה שחור, shift+6+W זה לבן ואלו הם הצבעים של הטאג של הקלאן)
-----------------------------
ודבר אחרון לפני שהמדריך מסתיים ולסרבר ישראלי טוב כנסו ל:לנושא שהכנתי על WcF Clan לחץ פה!


קרדיט לי על המדריך,התמונות והקישורים
תגיבו ותנו הצעות לשיפור
__________________
Wolfenstein - Enemy Territory
WcF|=-Israeli-ServeR-XP save|=-
IP:62.219.152.208:27960

מדריך איך להתקין ולשחק Wolfenstein-Enemy Territory+תמונות
פרסום לקלאן WcF

Wolfenstein - Enemy Territory 13562668


הורדה http://download.cnet.com/3001-7441_4-10243510.html?spi=362754d30a8642d5ea535cebe9f80ceb

????
אורח


חזרה למעלה Go down

Wolfenstein - Enemy Territory Empty הורדה

הודעה על ידי OMER Mon Sep 21, 2009 1:39 pm

תן הורדה!!

OMER

מספר הודעות : 2
Join date : 17.09.09

חזרה למעלה Go down

Wolfenstein - Enemy Territory Empty Re: Wolfenstein - Enemy Territory

הודעה על ידי Dj-Ron Mon Sep 21, 2009 8:58 pm

מדריך בלי הורדה של המשחק
Dj-Ron
Dj-Ron
בעלים
בעלים

מספר הודעות : 159
Join date : 15.09.09
Age : 27

Character sheet
dima:
Wolfenstein - Enemy Territory Left_bar_bleue750/1500Wolfenstein - Enemy Territory Empty_bar_bleue  (750/1500)

http://r-mix.wow3.info

חזרה למעלה Go down

Wolfenstein - Enemy Territory Empty Re: Wolfenstein - Enemy Territory

הודעה על ידי ???? Fri Sep 25, 2009 3:04 pm

הורדה
זאת ההורדה Wolfenstein - Enemy Territory Icon_lol

????
אורח


חזרה למעלה Go down

חזרה למעלה


 
Permissions in this forum:
אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה