האתר של הDj הטוב בעולם
תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו

Join the forum, it's quick and easy

האתר של הDj הטוב בעולם
תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו תירשמו
האתר של הDj הטוב בעולם
האם אתה רוצה להגיב להודעה זו? אנא הירשם לפורום בכמה לחיצות או התחבר כדי להמשיך.

הורדה| Diablo

Go down

הורדה| Diablo Empty הורדה| Diablo

הודעה על ידי Dj-Ron Wed Sep 23, 2009 12:12 pm

הורדה| Diablo Diablocov
שנת יצור: 1997.
ז'אנר: תפקידים
גודל הורדה: 550 מגה בייט.
חברה: Blizzard.
עיצוב: David Brevik, Erich Schaefer.
נכתב ע"י: ET.
שפה: אנגלית.
תאימות:
הורדה| Diablo Xp הורדה| Diablo Vistax
נכון לעכשיו איננו יכולים לבדוק את התאימות לויסטה בכל המשחקים

סיקור המשחק \\
דיאבלו... אם היה צריך למצוא את המשחק הכי ממכר ופופולארי שמצליח להישאר הכי פשוט, דיאבלו היה כנראה מוצא את מקומו בין פקמן טטריס ומאריו. עד לדיאבלו , רוב משחקי התפקידים הממוחשבים היו מסורבלים ומסובכים לשליטה, שלא להזכיר את האיטיות המעיקה של רובם. בליזארד הוכיחה לעולם שאפשר ליצור משחק מורכב יחסית גם בעזרת שימוש בעכבר בלבד, בלי טקסטים מעיקים ומערכת בנית דמויות מפלצתית. אם תרצו, זו היתה כנראה המהפכה האמצעית, בין זו של פיינל פאנטזי, לזו של אולטימה אונליין (שהתחיל את ז'אנר הMMORPG)...
אבל זו כמובן רק חלק מהמשוואה. בליזארד הצליחה ליצור גם מנוע גאוני אשר גרם לכך שכל פעם המשחק יראה שונה למדי. החפצים, והאויבים יופיעו במקומות שונים, והמבוכים עצמם ישתנו. אפילו המשימות עצמן לא קבועות, וכדי להגיע לכולן, יש לגמור את המשחק מספר פעמיים. אמנם נוצרת בעיה מסוימת של מבוכים קשים מדי לעיתים, אבל התוספת לאורך החיים מחפה על כך. אגב, שלא תחשבו שחסרות בעיות, הן פשוט מתגמדות לעומת שאר האיכויות...

העלילה מספרת על כפר שלו וחסר דאגות שהשטן (דיאבלו) וצוות השדים שלו הפכו לשדה קטל שבו העורבים הם כמעט בעלי החיים היחידים, וגופות מרוטשות תלויות מהעצים. בכפר נשארו למעשה רק מספר אנשים וגיבור אחד שעל כתפיו מונחת המשימה להשמיד את האיום על מנת שלא ימשיך ויתקוף מקומות נוספים.
המשחק מחולק לשני אזורים עיקריים : המבוכים בכנסיה,בהם שורצות המפלצות והעיירה - שבה תוכלו לדבר עם מי ששרד ולקנות כל נשק או שיקוים חדשים. אין שום עיירות נוספות או מבוכים נוספים שצריך להגיע אליהם. בכך המשחק מאבד הרבה מן האלמנטי ההרפתקני שבדרך כלל נלווה למשחקים בסגנון, אבל אולי דווקא בגלל הסיבה הזו, הרג המפלצות והאקשן הם אינטנסיבים ומהנים כל כך.
השליטה כאמור, מאוד פשוטה: מקש שמאלי משמש למכה עם הנשק הנוכחי ולתפריטים. מקש ימני משמש לקסם ושימוש בחפצים. המערכת הזו אמנם פשוטה למדי, אבל חשוב לתכנן גם את המרחק והזווית שלכם מהאויבים השונים. בנוסף לכך, מספר הנשקים הרב יחסית והמהירות שבה הם מתחלפים, מונעים את החדגוניות שהיתה עלולה להיווצר. למרבה הצער, יכולת הנשיאה מוגבלת ,ולכן תוכלו לזרוק חפץ בכל מקום במפה, או פשוט למכור אותו בחזרה.
בתחילת המשחק ניתן לבחור בלוחם אשר מתמחה בקרבות פנים מול פנים ויכול לתקן את כלי הנשק שלו בעצמו (אבל רמת העמידות שלהם תתבלה, בניגוד לתיקון מקצועי בעיר), קוסם - אשר מתמחה בהקטלת קסמים, וגנבת, אשר הקסם שלה נמצא בין הלוחם למכשף, אבל היא טובה במיוחד בכלי נשק לטווח רחוק. העליה בשלבים מתרחשת אוטומטית לאחר צבירת מספר נקודות ניסיון , וניתן לבחור לוחם, קוסם או . אתם רק צריכים לבחור איזו תכונה ברצונכם לשפר. כאן המקום להסביר שישנם כלי נשק וקסמים אשר דורשים ניסיון מסוים. כך אפשר לעלות רק שלב אחד, אבל לשפר את הקסם בצורה דראמטית (למשל). כמובן שחלק מהחפצים שתקבלו יעלו או יורידו את התכונות ללא קשר לשלב שבו אתם נמצאים.
חושבים שזה הכל? לא ממש, אם חשבתם שמשחק היחיד מגוון, הרי שמשחק הרשת, יקח אתכם לאזורים ומשימות שידרשו שיתוף פעולה של ממש, וכמובן שעדיין תוכלו להילחם אחד נגד השני. למרבה הצער, כל ניסיונותי לשחק עם שחקנים אחרים עלה בתוהו, אבל יתכן כי עדיין ניתן לשחק ברשת מקומית ללא בעיות.

הגראפיקה והצליל בדיאבלו אמנם מרשימים מאוד, אבל אין בהם הרבה גיוון. בסך הכל רוב המבוכים נראים אפלים וחשוכים, עם מספר אזורים מועט יחסית שנראים ממש שונה. המוזיקה היא גותית ברובה, ואין ספק שהיא מכניסה לאווירה, אבל לא בטוח שתממכרו אליה או תעריכו אותה במיוחד... נכון שזה נשמע קצת קטנוני, אבל אם תשוו את דיאבלו למשחק כמו רוונאנט (שיש בו אינספור באגים,אבל זה כבר סיפור אחר), תבינו על מה אני מדבר.

בשורה התחתונה, או שאתם תאהבו את דיאבלו כמעט כמו WOW, או שתשנאו אותו, אבל קשה להאמין שתוכלו להתעלם ממנו. לא ,אני לא חושב שמדובר במשחק מושלם, אבל הוא בהחלט מתקרב לכך.
הורדה| Diablo Diablo11 הורדה| Diablo Diablo22 הורדה| Diablo Diablo33חלק מספר 1
חלק מספר 2
חלק מספר 3
חלק מספר 4
חלק מספר 5
חלק מספר 6
Dj-Ron
Dj-Ron
בעלים
בעלים

מספר הודעות : 159
Join date : 15.09.09
Age : 27

Character sheet
dima:
הורדה| Diablo Left_bar_bleue750/1500הורדה| Diablo Empty_bar_bleue  (750/1500)

http://r-mix.wow3.info

חזרה למעלה Go down

חזרה למעלה


 
Permissions in this forum:
אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה